Laokoón csoport, avagy tegyünk rendet a kábelek között!

Mi ez az egész? DMX, 1-wire, soros busz, ethernet, mit akarnak ezekkel?

A vezérléstechnika és az informatika évtizedek óta újabb és újabb megoldásokat termel ki arra, hogy az adatokkal dolgozó eszközök szót értsenek egymással. Az adatfeldolgozó eszközök közötti kapcsolatra számos, eltérő fizikai és logikai tulajdonsággal rendelkező megoldás született. Ezeket a megoldásokat interfészeknek (az inetr-face angol kifejezésből) nevezzük.

Az, hogy egy adott helyen melyik interfész megoldást érdemes alkalmazni az függ az alkalmazás sajátosságaitól és az interfész tulajdonságaitól is.

Melyek egy interfész legfontosabb sajátosságai?

• a csatoló (interfész) ára, egyes csatolókat eleve beépítettek a vezérlőbe, míg más interfészeket külön kell beszerezni.

• egyes interfészek rádióhullámokkal működnek. ezekhez nem kell kábeleket telepítenünk, azonban nagyobb a kitettségük a környezeti zavaroknak.

• a kommunikáció iránya, hogy az adott interfész szenzorok jeleinek a továbbítására és/vagy beavatkozók működtetésére alkalmas-e. Lehet egyirányú (simplex) vagy kétirányú (duplex) az adatkapcsolat.

• hogy egy vagy több eszköz kezelésre alkalmas-e. A több eszköz kezelésére alkalmas interfészeket busz rendszerűnek is szoktuk nevezni.

• a maximálisan beköthető eszközök száma.

• a szegmenshossz, ez arra jellemző, hogy egy inetrfész segítségével milyen messzire tudjuk az adatokat továbbítani

• a sebessége, ez arra jellemző, hogy egységnyi idő alatt milyen mennyiségű adatot képes továbbítani az interfész. Szerencsére az épületvezérlések általában nem igényelnek különösebben magas átviteli sebességet.

• egy interfészre jellemző még, hogy milyen átviteli közegben (pl. kábelen) lehet azt továbbítani, hogy mennyire költséges a kábelezés kiépítése. Ezen belül is fontos, hogy elegendő-e egyetlen kábelen sorban elhelyezni a berendezéseket vagy minden berendezéshez külön kábelt kell-e vezetni.

• fontos lehet még az is, hogy az interfész/kábel az adatok mellett képes-e a berendezések működéséhez szükséges tápfeszültséget és teljesítményt biztosítani.

Egy lakás, ház esetében szinte minden esetben egyaránt kell érzékelőket és beavatkozókat (szenzorokat és aktuátorokat) alkalmazni. A legegyszerűbben ezt analóg és/vagy digitális ki- és bemenetekkel oldhatjuk meg, igaz így a projekt kábelezési igénye zavaróan megnövekedhet. Ezért aztán “nem ússzuk meg” interfészek nélkül. Gyakran egy projekt során több interfész típust is alkalmaznak. Ilyenek lehetnek pl. a:
RS-232
– RS-485
Loxbus
1-Wire
ModBus
DMX 512
Air (loxone)
UTP Ethernet (TCP/IP)
WiFi (TCP/IP)
Zigbee
KNX
Z-Wave
Dali
Tree (loxone)
EnOcean
CAN bus

A későbbi bejegyzéseinkben meg-megvizsgálunk majd egy-egy csatolótípust. Megnézzük, hogy az mire használható és melyek a legfontosabb tulajdonságai.